Thống kê trực tuyến
Chịu ma sát, mài mòn
Thông tin sản phẩm
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Gia cường 18% PTFE, 2% Silicon, độ trượt cao, chịu mài mòn
Gia cường 30% sợi thủy tinh, 15% PTFE, độ bền cao, chịu mài mòn
Gia cường 30% sợi thủy tinh, 15% PTFE, 1% Silicon, độ bền cao, chịu ma sát
Gia cường 15% hạt thủy tinh, 15% PTFE, bóng trơn, chịu ma sát
Gia cường 30% hạt thủy tinh, 15% PTFE, bóng trơn, chịu mài mòn
Gia cường 30% hạt thủy tinh, 20% PTFE, bóng trơn, chịu mài mòn
Gia cường 10% Aramid, 15% PTFE, bóng trơn, chịu mài mòn
Gia cường 2% Silicon, chịu mài mòn
Gia cường Aramid, PTFE, sợi thủy tinh, chịu mài mòn
MoS2, bóng trơn, chịu mài mòn
MoS2, bóng trơn, chịu mài mòn
Gia cường hạt thủy tinh / MoS2, độ bền cao, chịu mài mòn

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com