Thống kê trực tuyến
Kháng tĩnh điện
Thông tin sản phẩm
  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Chống tĩnh điện, gia cường bằng ống nano cacbon
Kháng tĩnh điện vĩnh cửu, dùng ép đùn, có thể nhuộm màu
Kháng điện vĩnh cửu, dùng ép đùn, có thể nhuộm màu
Kháng tĩnh điện, dùng ép đùn, màu than đen
Kháng tĩnh điện, dùng ép đùn, màu than đen

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com