Thống kê trực tuyến
Tính mềm dẻo chịu va đập
Thông tin sản phẩm

  • Quy cách
  • Cơ lý tính
  • Ứng dụng

Quy cách

Đặc tính
Cơ lý tính
MSDS
Ghi chú
Nhiệt độ thấp, chịu va đập, có tính dẻo dai.
Nhiệt độ thấp, chịu va đập, có tính dẻo dai
Nhiệt độ thấp, chịu va đập, không tạo tiếng, có tính dẻo dai.
Nhiệt độ thấp, chịu va đập cao, không tạo tiếng, có tính dẻo dai
Chịu va đập, có tính dẻo dai cao
dfgd dfgdfgfdg lý tính

Ứng dụng

© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com