Thống kê trực tuyến
Lĩnh vực ngành nghề

Titan Plastic Compounds cung cấp sản phẩm Chất lượng / Tin cậy / Sáng tạo / Giá trị

- Nhuộm màu.

- Dòng sản phẩm chịu mài mòn, bôi trơn.

-
Dòng sản phẩm chịu va đập, siêu dai.

-
Dòng sản phẩm gia cường bằng hạt thủy tinh, sợi thủy tinh, chất khoáng.

-
Dòng sản phẩm kháng tĩnh điện, dẫn điện gia cường bằng sợi cacbon.

- Dòng sản phẩm chịu lửa các cấp.

- Dòng sản phẩm theo công thức khách hàng.

- T
hiết kế sản phẩm nhựa, tư vấn ép phun.


© 2012 Công ty TNHH Titan Composite     Design by www.thietkevuondao.com